ميكروبات نافعة حبيبات

3,500 د.ك

Plant Success Organics Granular promotes quick plant establishment. It contains mycorrhizae, bacteria, trichoderma and an all-purpose fertilizer. The beneficial soil microbes combine symbiotically with organic plant food to enhance plant and root growth.

It is well-suited to a variety of soils, climates and plants. Granular is easily applied to new plantings by simply sprinkling it into a planting hole or mixing in potting soil. The all-purpose fertilizer provides an excellent microbe food to establish plants and beneficial organisms.

Plant Success Organics Granular™ will aid in creating a thriving and diverse soil capable of supporting maximum root and plant growth.

Description:

It contains mycorrhizae, bacteria, trichoderma and an all-purpose fertilizer. The beneficial soil microbes combine symbiotically with organic plant food to enhance plant and root growth. It is well-suited to a variety of soils, climates and plants. Granular is easily applied to new plantings by simply sprinkling it into a planting hole or mixing in potting soil. The all-purpose fertilizer provides an excellent microbe food to establish plants and beneficial organisms. Plant Success Organics Granular™ will aid in creating a thriving and diverse soil capable of supporting maximum root and plant growth.

 

How To Use:

Transplanting: Spread the granular at the bottom of the planting hole. While filling the planting hole, spread product in close proximity to the roots.

CONTAINER SIZE AMOUNT OF GRANULES
seed – 4 in 1/4 tsp
1 gal 1 tsp/td>
5 gal 2-4 tbsp
1″ caliper stem 4-6 tbsp

Mixing with potting soil or soilless media:

Mix 4-8 oz. per 2.5 cubic feet of soil

 

Ingredients:

Endomycorrhiza
Glomus aggregatum – 9 props per gram
Glomus intraradices – 9 props per gram
Glomus mosseae – 9 props per gram
Glomus etunicatum – 9 props per gram
Glomus clarum – 2 props per gram
Glomus monosporum – 2 props per gram
Paraglomus brazilianum – 2 props per gram
Glomus deserticola – 2 props per gram
Gigaspora margarita – 2 props per gram

Ectomycorrhiza
Pisolithus tinctorious – 220,000 propagules per gram
Rhizopogon luteolus – 5,500 props per gram
Rhizopogon fulvigleba – 5,500 props per gram
Rhizopogon villosullus – 5,500 props per gram
Rhizopogon amylopogon – 5,500 props per gram
Scleroderma citrinum – 11,000 props per gram
Scleroderma cepa – 11,000 props per gram
Suillus granulatus – 145,000 props per gram
Laccaria bicolor – 29,000 props per gram
Laccaria laccata – 29,000 props per gram

Bacteria
Azotobacter chroococcum – 1,100,000 CFU’s per gram
Bacillus subtilis – 175,000 CFU’s per gram
Bacillus licheniformis – 1,700,000 CFU’s per gram
Bacillus azotoformans – 1,100,000 CFU’s per gram
Bacillus megaterium – 1,300,000 CFU’s per gram
Bacillus coagulans – 1,100,000 CFU’s per gram
Bacillus pumilus – 1,300,000 CFU’s per gram
Bacillus amyloliquefaciens – 600,000 CFU’s per gram
Paenibacillus durum – 1,100,000 CFU’s per gram
Paenibacillus polymyxa – 1,100,000 CFU’s per gram
Pseudomonas aureofaciens – 1,100,000 CFU’s per gram
Pseudomonas fluorescens – 1,100,000 CFU’s per gram

Also contains the following species
Saccharomyces cerevisiae – 1,100,000 CFU’s per gram
Trichoderma koningii-400,200 CFU’s per gram
Trichoderma harzianum-266,800 CFU’s per gram

غير متوفر في المخزون