بكتيريا نافعة

2,000 د.ك

Jellyfish is the transplant solution. This premium mycorrhizal product consists of a superior blend of mycorrhizae and beneficial bacteria delivered on a root coating gel. It binds highly effective beneficial microbes to your transplant roots and keeps them moist and fed in the critical establishment phase. Great for rooted transplants or bare root plants. Simply dip your roots into this blend of mycorrhizae, beneficial bacteria, humic acids and vitamin B1. Jellyfish will aid in minimizing transplant shock and feed your plant.

Description:

Jellyfish binds highly effective beneficial microbes to your transplant roots and keeps them moist and fed in the critical establishment phase. Great for rooted transplants or bare root plants. Simply dip your roots into this blend of mycorrhizae, beneficial bacteria, humic acids and vitamin B1. Jellyfish will aid in minimizing transplant shock and feed your plant.

 

How To Use:

Use Jellyfish on transplants and rooted cuttings.

Mix 1 scoop (1tsp or 5 g) with 8 oz (450 mL) of water. Stir off and on for 5 minutes. Dip entire root system into solution for 5 seconds then plant into your soil or coco.

Use within 48 hours

For easier application, lightly dust soil and put roots directly on top. The gel will absorb water and reduce transplant shock.

 

Ingredients:

Guaranteed Analysis:
Total Nitrogen (N) 1%
0.25% Water Soluble Nitrogen
0.75% Water Insoluble Nitrogen
Available Phosphate (P2O5) 0%
Soluble Potash (K2O) 2%

ALSO CONTAINS NON-PLANT FOOD INGREDIENTS:
Active Ingredients:
32% Starch-g-poly (2-propenamide-co-2-propenoic acid) potassium salt
11% Humic Acids derived from leonardite
0.5% Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate)

Endomycorrhizae
Glomus intraradices – 8 propagules per gram
Glomus mosseae – 8 props per gram
Glomus aggregatum – 8 props per gram
Glomus etunicatum – 8 props per gram
Glomus deserticola – 8 props per gram
Glomus clarum – 8 props per gram
Glomus monosporum – 8 props per gram
Paraglomus brasilianum – 8 props per gram
Gigaspora margarita – 8 props per gram

Bacteria
Azotobacter chroococcum – 1,150,000 CFU’s per gram
Bacillus subtilis – 1,150,000 CFU’s per gram
Bacillus licheniformis – 1,150,000 CFU’s per gram
Bacillus azotoformans – 1,150,000 CFU’s per gram
Bacillus megaterium – 1,150,000 CFU’s per gram
Bacillus coagulans – 1,150,000 CFU’s per gram
Bacillus pumilus – 1,150,000 CFU’s per gram
Bacillus thuringiensis – 1,150,000 CFU’s per gram
Bacillus amyloliquefaciens – 1,150,000 CFU’s per gram
Paenibacillus durum – 1,150,000 CFU’s per gram
Paenibacillus polymyxa – 1,150,000 CFU’s per gram
Saccharomyces cerevisiae – 1,150,000 CFU’s per gram
Pseudomonas aureofaciens – 1,150,000 CFU’s per gram
Pseudomonas fluorescens – 1,150,000 CFU’s per gram

غير متوفر في المخزون